Daxili Şəbəkə - EXTEL - IT Servis və Kamera Xidmətləri

|
|
Məzmuna keçin
isçi heyyətinin və qeyri kənar şəxslərin giriş-çıxışına nəzarət
isçi heyyətinin və qeyri kənar şəxslərin giriş-çıxışına nəzarət
isçi heyyətinin və qeyri kənar şəxslərin giriş-çıxışına nəzarət
Lokal kompüter şəbəkəsi (LKŞ)  – informasiyanın ötürülməsini, qorunmasını, emalını təmin edən avadanlıq və proqram kompleksidir. Onun əsas təyinatı  - korporativ məlumatın, avadanlıqların və proqram təminatının birgə istifadəsini təmin etməkdir. Kompüterlər arasında şəbəkə ilk olaraq kabel vasitəsi ilə quraşdırılmışdır. Bu üsuldan əsasən inzibati binanın daxilində LKŞ-in yaradılması üçün istifadə olunur. Kabel vasitəsi ilə inzibati binadan maksimum 500 metr məsəfadə yerləşən obyeklər arasında da LKŞ qurmaq mümkündür. LKŞ qurmaq üçün  CAT5, CAT6 və CAT7 kateqoriyalarına aid kabellərdən istifadə olunur. Bu kateqoriyalara aid kabellər bir-birindən informasiyanı ötürmə sürətinə, dəyərinə və istifadə olunan avadanlıqlara görə fərqlənirlər.cat-5 və cat-6 kateqoriyadan olan kabellər əsasında qurulmuş LKŞ informasiyanın 100 Meqabit/saniyədən 1000 Meqabit/saniyəyədək sürətlə ötürülməsini təmin edir.
Məqaləyə qayıt